Tot €500.000 euro subsidies voor verbeteren vaarfaciliteiten in Noord-Holland

donderdag 31 januari 2019

Tot €500.000 euro subsidies voor verbeteren vaarfaciliteiten in Noord-Holland

Jachthavens nieuws: Ondernemers in de provincie Noord-Holland kunnen vanaf heden aanvragen indienen voor een subsidie die het vervoer van toeristen en dagrecreanten over water moet stimuleren. Noord-Holland staat bekend als een vooraanstaande waterprovincie, en wil deze positie behouden door het stimuleren van het watervervoer.

Hoe komt u in aanmerking voor de Noord-Hollandse watervervoer subsidie?

U als ondernemer kan aanspraak maken op deze subsidie door het indienen van plannen voor het uitbreiden van de bestaande dienstregeling, het aanleggen van extra opstap- of afstappunten of het verbeteren van de dienstverlening. Noord-Holland is dan bereid u financieel te steunen bij het aanleggen van een steiger, wachtvoorzieningen, oplaadpunten van elektrische fietsen en auto’s, ticketvoorzieningen zoals ticketmachines etc.

Enige voorwaarde is wel dat het hier gaat om watervervoer met recreatief doel of van en naar recreatieve bestemmingen. Bedrijven die een OV-vergunning op zak hebben kunnen bijgevolg niet in aanmerking komen voor deze financiële steun.

Eerdere subsidies voor toeristisch watervervoer wierpen vruchten af

De provincie Noord-Holland kende in het verleden al subsidies toe aan bedrijven die instaan voor toeristisch watervervoer. Zo kregen onder andere pontveer ‘De Opstapper’ in Spaarnwoude en het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen eind 2018 financiële steun van Noord-Holland om hun vaaractiviteiten uit te bereiden.

Subsidies enkel aan te vragen in 2019

Noord-Holland heeft 3 miljoen euro vrijgemaakt om het toeristische watervervoer in de provincie te stimuleren. Dit budget zal verdeeld worden onder de goedgekeurde subsidieaanvragen. Let op! 2019 is echter het enige en dus ook laatste jaar dat deze subsidie uitgereikt wordt. Het is dan ook slim dat u, als ondernemer, zo snel mogelijk een aanvraag bij de provincie Noord-Holland indient. Aanvragen moeten ten laatste voor 31 oktober 2019 ingediend zijn en worden zo snel mogelijk behandeld.

Maximum €500.000 aan subsidies

Indien u besluit een aanvraag in te dienen moet u enkele belangrijke voorwaarden in het hoofd houden.

Zo moet u een subsidieaanvraag indienen van minstens €5000. De provincie Noord-Holland vergoedt maximaal de helft (50%) van uw aanzegging of project, met een maximale subsidietoezegging van €500.000.

Daarnaast moet u ook de kosten van de projectvoorbereidingen, projectbegeleiding, baggerwerkzaamheden en het beheer en onderhoud van uw installaties en infrastructuur op zich nemen. Hier reikt de provincie Noord-Holland namelijk geen subsidies voor uit, noch worden deze kosten opgenomen in de subsidie aanvraag.

Een welgekomen subsidie voor heel wat Noord-Hollandse ondernemers

Het aanvragen van deze subsidie kan zowel online als op papier gebeuren om het aantal aanvragen te verhogen. Dat de provincie Noord-Holland wil inzetten op watervoervoer kan u als ondernemer – vooral wanneer u eigenaar bent van een recreatiepark met waterwegen, erg goed uitvallen.

Een nieuwe steiger of nieuwe wachtplaatsen of fietsenstallingen kunnen namelijk heel wat geld kosten. Nu de provincie Noord-Holland wil tussenkomen in dat kostenplaatje is 2019 het jaar waar u moet nadenken welke uitbereidingen of werken u wil uitvoeren in uw park of aan uw bestaande watervervoer faciliteiten.

Deze mooie kans is een win-win situatie. Noord-Holland kan zijn positie als waterprovincie behouden en u en uw bedrijf of recreatiepark kan meer klanten en toeristen aantrekken dankzij mooie, nieuwe infrastructuur en eventueel vaarroutes.

Logo Seijsener rekreatietechniek
Noorder IJ- en Zeeweg 11, 1505 HG Zaandam, +31 (0)75 6810 610   www.seijsener.com