kWh-meters vernieuwen? Kijk dan ook eens naar uw kasten

woensdag 28 november 2018

kWh-meters vernieuwen? Kijk dan ook eens naar uw kasten

Algemeen nieuws: Wie al langer als recreatieondernemer actief is: herinnert zich wellicht dat vroeger recreatiebedrijven en Recron regelmatig werden bezocht door het IJkwezen: later Verispect. Deze organisaties controleerden of de toegepaste kWh-meters in de terreinkasten wel geijkt waren. Belangrijk: omdat deze gebruikt werden voor registratie en/of verrekening. Vanaf rond 1960 werden in de recreatiesector gebruikte kWh-meters als tussenmeters toegepast. Meters die op 0 waren gezet: gereviseerd en opnieuw gespoten. Dat is alweer lang geleden: de laatste jaren worden overwegend elektronische slimme kWh-meters toegepast. Deze compacte metertjes met een heel kleine bouwmaat werden steeds betrouwbaarder en kunnen met en zonder MID keurmerk geleverd worden. Het MID keurmerk (Measuring Instruments Directive) is in feite een ijkcertificaat: waardoor het door de goedgekeurde meter geregistreerde aantal kWh mag worden gebruikt voor registraties en verrekeningen

Veel recreatieondernemers hebben onlangs bezoek gehad van het Agentschap Telecom (valt onder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) dat nu de controles uitvoert op de in de recreatiesector toegepaste meters. Indien geen kWh-meters met MID keur zijn toegepast: dan dienen deze binnen twee maanden te worden vervangen: zo wordt door het Agentschap Telecom naderhand in een brief aan de bezochte recreatieondernemers bevestigd.

Niet leuk dus als je aan de beurt bent. Echter misschien ook een goed moment eens naar uw terreinkasten in zijn geheel te kijken en u een paar vragen te stellen:

Voldoen uw kasten (buiten de kWh-meters) wel aan de voorschriften? (volgens NEN 1010)

Heeft u uw elektrische installatie tijdig periodiek laten keuren? (volgens NEN 3140: met ‘periodiek’ wordt hier eens in de drie à vijf jaar bedoeld: afhankelijk van klimatologische omstandigheden en locatie)

Zijn de aardlekschakelaars wel per aansluiting toegepast: dus 1 op 1: en niet nog volgens de oude voorschriften van 1 op 4 of 1 op 6 aansluitingen?

Heeft u de automaatwaarde al laten verhogen van 6A naar 10A of 16A?

Dit zijn verstandige vragen met het oog op de veiligheid: maar het antwoord zal niet altijd ja zijn. Het najaar of de winter is dé tijd om eens kritisch naar uw kasten te kijken en deze eventueel aan te passen. Daarna kunt u alle bovenstaande vragen positief beantwoorden. Dat geeft een veilig en goed gevoel als er iets gebeurd: de verzekering ernaar vraagt of er weer controles komen.

Als wij toch naar uw kasten komen kijken: dan kunnen wij ook verder praten over ombouwen of inruilen. Ook kunnen wij u adviseren of het zinvol is een deel van uw kabelnet te verzwaren gezien de te verwachten hogere belasting. Want aardgas gaat wegvallen en dus gaan warmtepompen en wellicht ook autolaadpunten en zonnepanelen mogelijk een deel van uw toekomstplannen uitmaken. Kortom: is uw huidige netbeheer-aansluiting nog voldoende om het volgende seizoen zonder problemen door te komen?

 

Logo Seijsener rekreatietechniek
Noorder IJ- en Zeeweg 11, 1505 HG Zaandam, +31 (0)75 6810 610   www.seijsener.com