Goed voorbereid uw bluswater bereikbaar

Seijsener techniek voor uw bluswatervoorziening

Snel kunnen handelen. Goed bereikbaar. Een bluswatervoorziening kan mensenlevens redden en beschermt objecten en eigendommen. Voor veel campings, bungalowparken en volkstuincomplexen geldt dat een openbare bluswatervoorziening geen realistische optie is. Het is dan wenselijk een bluswatervoorziening op eigen terrein aan te leggen. U hoopt het nooit mee te maken, maar het geeft een gerust gevoel als de maatregelen getroffen zijn. Of u een droge leiding, ‘natte’ leiding, of een brandput wilt boren. Op zoek bent naar brandkasten, brandblussers en reddingstations Seijsener Techniek verzorgt het graag.

Wat is een bluswatervoorziening?

Bluswater is onmisbaar voor de brandweer. De gemeente moet in eerste instantie voor een goede openbare bluswatervoorziening zorgen. Maar is de openbare bluswatervoorziening niet toereikend, dan moeten de rechthebbenden op een terrein of bouwwerk voor een goede bluswatervoorziening op het eigen terrein zorgen. Dit is zo in het Bouwbesluit geregeld. Denk hierbij aan een droge blusleiding, een bluskraan, een geboorde put of een opstelplaats bij een vijver. 

De inzet zal gericht zijn op het voorkomen van overslag naar belendende gebouwen of bouwwerken en natuurgebieden. Een inzet van 2xLD (500 liter per minuut) zou in eerste instantie moeten volstaan.

Wat is een droge blusleiding?

Een droge blusleiding is in feite een loze leiding, die niet is aangesloten op het waternet. Een droge blusleiding wordt ook wel droge stijgleiding genoemd. Bij Jachthavens lopen de blusleidingen onder de steigers. De brandweer kan via de hoofdaansluiting bluswater binnenpompen en na het openen van luiken op de steigers slangen aankoppelen. Dat is sneller en veiliger dan het uitrollen van brandweerslangen.

Wat is een brandput?

Onder een geboorde put wordt verstaan een verticale buis/pijp die speciaal voor de brandweer is aangelegd, tot onder het niveau van het grondwater, en waaruit grondwater kan worden opgepompt. De geboorde put dient regelmatig gecontroleerd te worden op goede werking en het debiet, zodat het functioneren gegarandeerd is. De geboorde put wordt gebruikt als secundaire bluswatervoorziening en op plaatsen waar de primaire bluswatervoorziening onvoldoende is (veelal in het buitengebied). Als het grondwater heel diep zit is vaak een extra pomp is noodzakelijk.

Waarom is een bluswatervoorziening belangrijk?

Snel kunnen handelen. Goed bereikbaar. Een bluswatervoorziening kan mensenlevens redden en beschermt objecten en eigendommen. Voor veel campings, bungalowparken en volkstuincomplexen geldt dat een openbare bluswatervoorziening geen realistische optie is. Het is dan wenselijk een bluswatervoorziening op eigen terrein aan te leggen. U hoopt het nooit mee te maken, maar het geeft een gerust gevoel als de maatregelen getroffen zijn. Of u ‘natte’ leiding, of een brandput wilt boren. Op zoek bent naar brandkasten, brandblussers en reddingstations Seijsener Techniek heeft de kennis in huis en verzorgt het graag.

Kies Seijsener voor de beste service voor uw bluswatervoorziening

Weet u niet of u een brandkraan, brandput, bluswaterleiding of geboorde put moet laten aanleggen? Laat u dan door Seijsener adviseren. Onze experts weten precies welke bron het beste aansluit bij uw situatie.

Er wordt gekeken naar de bereikbaarheid op het park, naar bluswatervoorzieningen en de brandveiligheid. U wilt er niet aan denken wat er kan gebeuren als de bluswatervoorziening ontoereikend is. Laat u daarom adviseren door experts. Bent u daarnaast op zoek naar goede service voor de gasaansluiting, drinkwater of elektra? Ook dan kunt u altijd bij Seijsener aan de bel trekken!

seijsener-techniek-camping-bungalowpark-haven-jachthaven-blusvoorzieningen-blusleidingen-brandput-bluswaterleiding-geboorde-put

Seijsener voor:
• Keuze voor brandkraan, brandput, bluswaterleiding of geboorde put
• Aanleg en realisatie van bluswatervoorziening
• Veilige installaties en gecertificeerde monteurs
• Aanbieder van reddingsstations, brandblussers en brandkasten
• Een zeer uitgebreide webshop
• Advies, ruime keuze, snelle levering

Terreinen in het buitengebied worden steeds vaker verzocht zelf een vervangende bluswatervoorziening of hydrant te verzorgen in de vorm van een geboorde put. Seijsener Techniek verzorgt dit graag.

Gun u zelf meer gemak en tijd voor de ‘leuke’ werkzaamheden. Kom maar op met uw technische vraagstukken! Wij maken meteen tijd om te genieten van u

Onze technische oplossingen uit ‘eigen huis’ kunt u natuurlijk ook in onze webshop bestellen. Zo kunt u rustig uw bestelling plaatsen op het moment dat het u uitkomt .

Wilt u zelf ook meer genieten? Maak een eigen account voor onze webshop. Zo kunt u rustig onze oplossingen bekijken of uw bestellingen beheren. Wat een gemak!

Seijsener: zoveel om van te genieten

Video afspelen

Wij doen zoveel meer:

Elektra

Duurzame & Veilige installatie

Verlichting

Veilig & Sfeervol

Gas

Veilig & verantwoorde installatie

Televisie/Internet

Snel & Storingsvrij

Energietransitie

Advies & maatregelen

Riool/hemelwater

Duurzame & hygiënische installatie

Water

Waterbesparende installatie

Blusleiding

Bluswatervoorziening aanleggen