De recreatiesector is milieubewuster, zoals u weet mag er geen toiletwater meer geloosd worden door pleziervaartuigen op het oppervlaktewater. Om de booteigenaar hiermee te helpen dienen jachthavens met plaatsen voor meer dan 50 plekken over minimaal één uitpompvoorziening voor vuilwatertanks te beschikken. Ook moet er een uitstortpunt voor chemische toiletten zijn.

Regelmatig onderhoud aan jachthavenpompen van cruciaal belang

De recreatiesector is milieubewuster, zoals u weet mag er geen toiletwater meer geloosd worden door pleziervaartuigen op het oppervlaktewater. Om de booteigenaar hiermee te helpen dienen jachthavens met plaatsen voor meer dan 50 plekken over minimaal één uitpompvoorziening voor vuilwatertanks te beschikken. Ook moet er een uitstortpunt voor chemische toiletten zijn.

Het plaatsen en aansluiten van een pomp is meer dan het aansluiten van de afvoer en een kabeltje. Daarom is het goed met deskundige en ervaren mensen te werken. Seijsener heeft die deskundigheid en ervaring. Of u bij ons nu kiest voor een standaard pomp of een aangepaste installatie: altijd krijgt u een het juiste advies.

Onze kennis van de vele uitvoeringsdetails, is gebaseerd op langjarige ervaring en zorgt voor blijvend gebruiksgemak van uw pompinstallatie. Om ervoor te zorgen dat de jachthavenpomp efficiënt en effectief werkt, is regelmatig onderhoud van cruciaal belang. Daarom hebben wij een actieve servicedienst, wij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar om u met onze servicemonteurs op locatie van dienst te zijn.

Hieronder een aantal punten waarom regelmatig onderhoud van cruciaal belang is:

  • Beschermen van het milieu: goed onderhoud van jachthavenpompen kan het lekken helpen voorkomen en zorgt ervoor dat met het overpompen het risico op milieuschade tot het minimum beperkt wordt.
  • Kostenbesparend: door te investeren in routineonderhoud kunnen jachthavens veel geld besparen. Geen dure stilstand en onverwachte reparaties of mogelijke boetes voor milieu- of veiligheidsovertredingen.
  • Naleven: jachthavens moeten zich houden aan verschillende milieu- en veiligheidsvoorschriften, regelmatig onderhoud aan de pompinstallaties valt hier ook onder. Dit kan boetes en juridische problemen helpen voorkomen, daarnaast komt de veiligheid van personeel en klanten niet in het geding.

Kortom, met een goed werkende pomp beschermt u het milieu, bespaart u kosten en komt de veiligheid van personeel en klanten niet in het geding.

Share this post