seijsener-techniek-walstroom-landstrom-project-Nordrhein-Westfalen

Duitsland kiest Seijsener als partner voor duurzame stroom scheepvaart

Duitsland kiest Seijsener als partner voor duurzame stroom scheepvaart

 Het Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rheine, onderdeel van het Duitse ministerie voor Infrastructuur, heeft, na een aanbesteding, gekozen voor een Nederlands consortium om op meer dan 20 locaties in totaal 120 walstroompunten te realiseren en te exploiteren. Het Nederlandse consortium, bestaande uit Seijsener en Involtum, had kwalitatief en prijstechnisch de meest aantrekkelijke aanbieding. De nieuwe walstroomkasten komen onder meer langs de Rijn te staan, de belangrijkste vaarroute van  Duitsland. In Riesenbeck zijn deze week de eerste walstroomkasten in gebruik genomen. 

Walstroom is al bijna 10 jaar een succesverhaal in Nederland en zal nu ook breed worden uitgerold in Duitsland. Walstroom is een ‘slimme’ stroomvoorziening voor schepen, zodat ze tijdens het verblijf aan de kade hun stroomaggregaten op diesel niet hoeven te gebruiken. Op deze manier wordt de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof in en rondom de ligplaatsen drastisch verminderd. Om deze reden is de aanleg van Walstroom ook een belangrijk speerpunt in het duurzaamheidsbeleid van de Europese Unie.

De bedrijven Seijsener en Involtum zijn Europese marktleider op het gebied van Walstroom en mogen door deze opdracht verder in Duitsland aan de slag. Seijsener zal de walstroomkasten produceren en Involtum verzorgt het beheersysteem en de inkoop en afrekening van de stroom naar de schippers. Daarnaast verzorgt het Duitse Tokheim de elektrotechnische installatie en het onderhoud van de walstroomkasten. De walstroomkasten zullen conform het Duitse ijkrecht worden uitgevoerd.

Veel nieuwe locaties

Het van oorsprong Nederlandse Walstroom is inmiddels langs vele grote rivieren in Europa te vinden. Van de Maas, Waal en Rijn tot aan de Seine en de Donau. In Scheveningen liggen zelfs zeeschepen aan Walstroom, 100% opgewekt met windenergie.

Walstroom streeft naar minder vervuiling in Europa zowel voor haar huidige als toekomstige inwoners. Met name voor mensen die in het havengebied zelf wonen, is Walstroom een enorme verbetering voor de lokale lucht- en leefkwaliteit. Diverse studies hebben aangetoond dat een schip per dag 10-tallen liters zware dieselolie kan verstoken als het de generator gebruikt. De overlast wordt verder vergroot doordat alle uitstoot op dezelfde plek terecht komt, wat kan leiden tot serieuze gezondheidsklachten voor de omwonenden. De dieselaggregraten hoeven immers niet te voldoen aan enige Euronorm. Deze uitstoot wordt door het gebruik van Walstroom vermeden. Een bijkomend voordeel is dat Walstroom ook leidt tot aanzienlijke reductie van geluidsoverlast door dieselaggregaten.

Bas Durieux, directeur van Seijsener: “Deze 21 nieuwe locaties zijn een grote stap voorwaarts in de uitrol van het Nederlandse Walstroom in Europa. Het totaal aantal locaties waar Walstroom beschikbaar is, komt hiermee op meer dan 100. De locaties in Duitsland zullen in de loop van 2019 operationeel worden.”

Volgens Involtum directeur Maarten Hektor geeft deze Nederlandse samenwerking duidelijk aan dat we als Nederland met IoT (Internet of Things) op het gebied van duurzaamheid tot de Europese top behoren. ´Dat is niet voor niets. Nederland is een echt waterland en we zien dat naast auto’s, elektriciteit ook voor het verkeer over het water een steeds grotere rol gaat spelen, zowel voor de beroeps- als de pleziervaart.’

Seijsener uw technische specialist voor Walstroom.

Lees hier meer over walstroom

Duitse artikelen over de walstroomkasten:

Wij doen zoveel meer:

Campings

Een recreatiepark beheren en tijd overhouden

Havens

Voor iedereen een veilige haven

Bungalowparken

Met vakantiegevoel een bungalowpark beheren

Camperplaatsen

Voor iedereen een veilige haven

Beroepsvaart

Hoe duurzaam wilt u het aanleggen?

Gemeente

Goed doen voor de mens en de natuur

Share this post