Aanuit.net

Wat is aanuit.net precies?

Aanuit.net is een nieuwe manier om sta- en liggeld, stroom en water te activeren en af te rekenen op jachthaven of camping. In de stroom- of waterzuil die is ontwikkeld door Seijsener, zit een apparaat dat communiceert met het computersysteem van aanuit.net. Uw gast kan met zijn telefoon, smartphone, tablet of computer zeer eenvoudig contact leggen met dit systeem om aan te geven welke aanuit.net stroom- of wateraansluiting hij wil gebruiken, of zijn verblijf wil starten.  Hierna start de levering op de betreffende aansluiting. De computer berekent na afloop het verbruik en stuurt uw gast aan het eind van de maand een rekening. De kosten van het verbruik en de verblijfskosten worden hierna eenmalig, automatisch geïncasseerd.Om gebruik te kunnen maken van deze dienstverlening dient men zich éénmalig vooraf te registeren op de aanuit.net website (dit is gratis). Hierna kan men voortaan ieder beschikbaar aanuit.net-punt in Nederland zelf direct bedienen. Het is ook mogelijk de aanuit.net-dienst te gebruiken zonder registratie vooraf. Men kan dan de aanuit.net- aansluitpunten bedienen via telefoon,smartphone, tablet of computer. Men betaalt dan per creditcard.

Totale ontzorging

Met aanuit.net krijgt u een dienst waarmee de volledige zorg voor uw recreatieve nutsvoorzieningen en het gebruik daarvan, uit handen wordt genomen:


• Registratie en activatie van gebruikers.
• Aan- en uitschakelfaciliteiten via moderne technologie voor elektriciteits- en wateraansluitingen en voor overnachtingen.

 

• Automatische uitlezing en facturatievan het gerealiseerde verbruik.
• Incasso van de vorderingen en afdracht van de geïncasseerde bedragen.
• Online selfservice omgeving voor uw gast (‘Mijn aanuit.net’).
• Telefonische klantenservice.

U stelt zelf de tarieven vast voor de voorzieningen die via aanuit.networden bestuurd en gefactureerd. De opbrengsten van de verkoop van stroom en water via uw eigen voorzieningen zijn uiteraard voor uzelf.

Welke voordelen biedt aanuit.net u nog meer?


• U bent vrij in het kiezen van uw energieleverancier.
• Gebruikers schakelen de voorzieningen geheel zelfstandig, eenvoudig aan en uit met de aanuit.net app, via een voice response menu (088-170 7788, lokaal tarief) of via internet; geen zoektocht naar kleingeld of beheerder maar direct aanschakelen!
• Naast automatische incasso behoort betaling met creditcard ook tot de mogelijkheden. Ook bij deze variant is registratie vooraf niet nodig.
• Uw gast kan ook op andere campings en jachthavens gebruik maken van de aanuit.net-voorzieningen als deze daar aanwezig zijn, zonder zich nogmaals te moeten aanmelden.
• Buiten de investering voor de voorzieningen en het onderhoud vande voorzieningen kost deze dienstverlening u helemaal niets, de gebruiker betaalt voor de dienst.
• Mogelijkheden om nu of in in de (nabije) toekomst ook andere voorzieningente laten schakelen en/of af te laten rekenen via het aanuit.netsysteem; douches, drogers, (af)wasmachines, wasautomaten, wifi, etc.

 

Benieuwd geworden? Kijk op www.aanuit.net!

Hoe werkt aanuit.net?
(vanuit het perspectief van de gebruiker)

 

Stap 1: Registreren

Registreer u éénmalig als aanuit.net-gebruiker op deze website. Hierna kunt u voortaan van iedere aanuit.net-voorziening in Nederland gebruik maken, tegen de lokaal geldende tarieven.

Stap 2: Aansluiten (alleen voor stroomlevering)

Sluit uw stroomkabel aan. Onthoud het viercijferigenummer van de aansluiting, dit heeft u nodig bij stap 3.

Stap 3: Stroomleverantie of watertapbeurt starten

Er zijn 3 manieren waarop u de levering kunt starten:
1. Maak gebruik van de aanuit.net-app (voor smartphone of tablet) of
2. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord (bovenaan de site) of
3. Bel 088 - 170 7788 (lokaal tarief) en volg de instructies
De stroom wordt geleverd tot het moment dat u de levering beëindigt (zie ‘Stroomleveringbeëindigen’). De tapbeurt voor het drinkwater kent een maximale tijdsduur of een maximaal aantal liters (afgebeeld bij het watertappunt). De tapbeurt wordt automatisch beëindigd, u hoeft hiervoor niet af te melden.

Informatie tijdens en na beëindiging levering

U blijft – als u dat wenst – via een dagelijks, gratis sms- of e-mailbericht op de hoogte van uw verbruikskosten voor de stroom (dit kunt u bij uw registratie aangeven en desgewenst achteraf wijzigen).

Indien u gebruik maakt van de aanuit.net-app of uw persoonlijke omgeving op aanuit.net, dan heeft u ook altijd zicht op uw actuele verbruik, de kosten en de status van uw aansluiting (actief / inactief ).

Stroomlevering beëindigen

U kunt de stroomlevering beëindigen via dezelfde kanalen die u heeft gebruikt voor de activatie (zie ‘Stap 3: Stroomleverantie of watertapbeurt starten‘).
Let op: met het ontkoppelen van de stroomkabel is uw levering niet beëindigd, u dient de levering via app, site of telefoon te beëindigen.

Betalen

U betaalt maandelijks via automatische incasso, na ontvangst van een gespecificeerde factuur, die wij u per e-mail toesturen.

Direct aanuit.net gebruiken zonder registratie vooraf

U kunt ook, zonder uzelf eerst als klant te registreren, gebruik maken van aanuit.net. U betaalt dan per credit card. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden: € 0,50 per transactie. U kunt dan geen gebruik maken van uw aanuit.net-omgeving op de site of de aanuit.net-app voor het inzicht in uw verbruik en andere functionaliteiten. Ook ontvangt u in dit geval geen factuur. Alleen MasterCard en Visa worden geaccepteerd.

 

Afbeeldingen:

Terug naar AanUit.net

Productreferenties

Terug naar AanUit.net
Logo Seijsener rekreatietechniek
Noorder IJ- en Zeeweg 11, 1505 HG Zaandam, +31 (0)75 6810 610   www.seijsener.com