AanUit.net de ideale oplossing voor alle faciliteiten

AanUit.net van Seijsener bij PPassantenhaven Nieuwegein

AanUit.net de ideale oplossing voor alle faciliteiten

Wie bij Passantenhaven Nieuwegein aanlegt, wordt
ontvangen door een enthousiaste ploeg vrijwillige
havenmeesters. De haven ligt gunstig ten opzichte
van het Amsterdam-Rijnkanaal, het Merwedekanaal
en de Lek. Jaarlijks ontvangt de haven ongeveer 1000
passanten die de gemeente Nieuwegein niet willen
missen tijdens hun vaartocht

De vrijwilligers – zelf fervente watersporters – zijn al jaren heel gemotiveerd de passanten t ontvangen en de voorzieningen schoon en up-to-date te houden. Na 20 jaar bleek de infrastructuur versleten en n overleg met de gemeente Nieuwegein, Seijsener, AanUit.net en het bestuur van de stichting exploitatie passantenhaven Nieuwegein werd een traject van een jaar ingezet om over te gaan op de faciliteiten van AanUit.net. Medio maart zijn het waterpunt, de elektrazuilen en de wasmachines voorzien van het afrekensysteem.

Passanten activeren zélf het verblijf, stroom en/of water op de jachthaven. In de praktijk is nogal vaak de hulp nodig van de aanwezige havenmeester. In overleg met de havenmeesters is daarom ook een tablet en een pinapparaat toegevoegd aan hun basisuitrusting.

Cashloze innen van alle gelden

Alhoewel in opdracht van de gemeente Nieuwegein de mogelijkheid van contant geld moet blijven bestaan zorgt AanUit.net voor een bijna cashloze inning van alle gelden. Én het werkt 24 uur per dag, 7 dagen in de week! Zelfs de wasmachine en de droger kunnen nu zonder borg gereserveerd worden met AanUit.net. Dat scheelt veel administratieve rompslomp en is echt genieten!

Er wordt toegang verleend middels pincode aan passanten voor het sanitair. Deze code krijgt de passant na betaling middels de AanUit.net app toegestuurd.

Meer tijd voor uw gasten

De vrijwillige havenmeester zullen door deze manier van automatiseren meer tijd kunnen besteden als gastheer op de haven ipv geld innen voor de nodige faciliteiten.

De ervaringen van de havenmeesters worden binnenkort in een evaluatie besproken. De eerste berichten van een jaar AanUit.net gebruiken zijn overwegend positief. Wat opvalt is dat oudere passanten de app nog moeten downloaden en daar helpen de havenmeesters graag bij. Wij verwachten dat dit volgend jaar minder vaak nodig is. De geldstromen gaan digitaal en daarbij valt op dat het enige tijd duurt alvorens de havengelden zijn overgemaakt. Op zich is dit logisch, want ze wachten tot iedereen heeft betaald, maar vooraf op dit punt de verwachting managen kan geen kwaad. De stichting exploitatie Watersport Plettenburg beveelt zowel Seijsener voor de uitvoering als AanUit.net als applicatie van harte aan. Het heeft absoluut toegevoegde waarde en is toekomstbestendig

Share this post